Opći uvjeti

1. SADRŽAJ PONUDE

Agencija NIK se bavi posredovanjem i izvršavanjem rezervacija u ime davatelja usluga i za njegov račun te tako osigurava gostu smještaj prema objavljenim informacijama dostupnim na stranicama www.nik.hr, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.).

Turistička agencija "NIK", Ante Šupuka 5, 22000 Šibenik MB 3630960 (u daljnjem tekstu agencija), jamči kako za istinitost slikovnih zapisa i podataka vezanih uz karakteristike smještajnih jedinica iz svoje ponude, a koja je dostupna na internet stranicama - www.nik.hr, tako i za istinitost uvjeta pod kojima se iste nude.

Uplatom jedne ili više smještajnih jedinica iz našeg programa zasnivate pravni odnos s nama, te time potvrđujete da ste suglasni s općim uvjetima pružanja usluga smještaja kako u hotelima tako i u privatnim kapacitetima fizičkih osoba, a koji Vam se ovom prilikom daju na uvid. Sve što je u aranžmanu objavljeno predstavlja pravnu obvezu kako za gosta tako i za agenciju. Ovi uvjeti temelj su za rješavanje eventualno nastalih sporova između nas, te Vas stoga molimo da ih obavezno pročitate.

2. PRIJAVE REZERVACIJE I PLAĆANJE

Prijave za rezervacijom smještaja se upućuju elektroničkim putem ispunjavajući za to predviđeni formular dostupan na nik.hr web site-u ili se zapremaju u poslovnicama naše agencije tako i u poslovnicama naših partner-agencija koji su ovlašteni prodavati smještajne kapacitete iz naše ponude. Prilikom prijave gost je dužan iskazati sve podatke koji se u predviđenom formularu za rezervacijom traže, odnosno prilikom prijave u našoj poslovnici ili poslovnicama NIK ovlaštenih zastupnika dati na uvid sve dokumente neophodne za obavljanje propisane procedure.

Nakon što primimo vašu potvrdu za rezervacijom, poslat ćemo Vam ponudu za plaćanje akontacije. Rezervacija je valjana uz plaćenu akontaciju od minimalno 30%.

Nakon primitka uplate akontacije, primit ćete potvrdu o uplati akontacije koja sadrži sve neophodne podatke o rezervaciji.

 • Za hotelski smještaj i za apartmane/sobe u privatnom smještaju preostalih 70% klijent (gost) dužan je uplatiti najkasnije 21 dan prije dolaska.
  Ukoliko je dolazak unutar 21 dan potrebno je uplatiti cjelokupni iznos u roku 24 sata kako biste potvrdili rezervaciju.

3. UPLATE

Kako bi potvrdio prijavljenu rezervaciju gost uplaćuje akontaciju. Minimalni postotak akontacije je 30 %, a može biti i veći što ovisi od ponude do ponude.

Uplatom rezervacije gost potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa svim karakteristikama i uvjetima pod kojima mu se određena smještajna jedinica nudi. Samim činom uplate rezervacije sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta tako i za agenciju.Ukoliko je dolazak unutar 21 dan potrebno je uplatiti cjelokupni iznos u roku 24 sata kako biste potvrdili rezervaciju.

4. SADRŽAJ I CIJENA ARANŽMANA

Cijene objavljene na "www.nik.hr" stranicama variraju od objekta do objekta, te su istaknute uz svaku smještajnu jedinicu. Navedene cijene u sebi uključuju:

 • Za hotele: uslugu polupansiona te druge usluge koje su opisane uz svaki pojedini hotel
 • Za apartmane u privatnom smještaju: dnevni najam smještajnih jedinica, posteljinu, ručnike, stolnjake i kuhinjske krpe, opremljenu kuhinju (osim ukoliko se ne radi o najmu soba bez uporabe kuhinje) s potrebnim posuđem i priborom za kuhanje, jelo i piće, utrošak vode, struje, plina te čišćenje apartmana jednom tjedno.Boravišna pristojba nije u cijeni te se ona posebno zaračunava po osobi i danu a njena cijena ovisi o starosti gosta i sezoni.

Posebne usluge su usluge koja pruža hotel ili objekt s apartmanima u privatnom smještaju,a koje nisu uključene u osnovnu cijenu (usluge prehrane, iznajmljivanje sportskih terena, čamca, …), pa ih stoga gost plaća posebno.

Fakultativne usluge su usluge koje pruža agencija, a nisu vezane uz ponudu zakupljene smještajne jedinice. One se plaćaju direktno u agenciji u nacionalnoj valuti zemlje u kojoj se usluga pruža.

Cijene smještajnih jedinica su objavljene u eurima.

Sve navedene cijene se odnose na boravak od sedam noćenja. Za boravak kraći od sedam dana potrebna je suglasnost agencije. Ukoliko se radi o boravku kraćem od četiri noćenja navedene cijene se uvećavaju za 30 %.

U slučaju promjene cijena određene smještajne jedinice nakon izvršene prijave, a prije uplaćene akontacije agencija se obvezuje, odmah po svom saznanju, obavijestiti gosta o tome, te uz njegov pristanak, poslati mu novi obračun.

U slučaju promjene cijena nakon uplaćene akontacije, agencija jamči gostu da će preostali dio biti obračunat i uplaćen po cijenama koje su važile za vrijeme uplate akontacije za tu smještajnu jedinicu.

5. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđene smještajne jedinice: hoteli , apartmani i sobe u privatnom smještaju opisane su prema službenoj kategorizaciji Ministarstva Turizma Republike Hrvatske te Županijskog ureda za turizam u vrijeme izdavanja dozvole za rad, te uvidom u stvarno stanje smještaja od strane djelatnika agencije prilikom obrade objekta.

Standardi smještaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi.

Informacije koje gost dobije na prodajnom mjestu ne obvezuju agenciju u većoj mjeri nego informacije objavljene na našim internet stranicama. Agencija se obvezuje da će u apartmanima u privatnom smještaju , sukladno broju osoba za koji je namijenjen, osigurati odgovarajuće posuđe u kuhinji i pribor za jelo i piće. Svaki gost treba biti primljen u čistu i urednu smještajnu jedinicu, te će svakog gosta dočekati čiste plahte i ručnici. Za goste koji ostaju duže od jedne sedmice će biti obavljana izmjena plahti, ručnika i kuhinjskih krpa jednom sedmično.

Na dan dolaska u hotele i apartmane u privatnom smještaju gosti iste mogu koristiti poslije 14.00 sati, a na dan odlaska smještajnu jedinicu napuštaju do 10.00 sati. Davatelj usluga u roku 4 sata dovodi smještajnu jedinicu u stanje prikladno za doček novih gostiju.

Predaja ključa zakupljenih smještajnih jedinica je u agenciji ili u samom objektu.

6. PRAVO NA PROMJENE I OTKAZ

Ukoliko gost želi otkazati rezervirani smještaj, mora to učiniti pismenim putem (e-mail, fax ili pošta). Datum kada je agencija zaprimila pismenu obavijest o otkazu predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova i to na slijedeći način:

Hotelski smještaj:

 • Za otkaz rezervacije do 21 dan prije početka korištenja usluge, BESPLATNO otkazivanje 
 • Za otkaz rezervacije od 20-15 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 50% od ukupne cijene rezervacije
 • Za otkaz rezervacije od 14 do 8 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 80% od ukupne cijene rezervacije
 • Za otkaz rezervacije od 7 do 0 dana prije početka korištenja usluge,ili ako se putnik ne pojavi u rezerviranom smještaju, naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije

 Privatni smještaj:

 • za otkaz do 29 dana prije početka korištenja zakupljene usluge na ime manipulativnih i administrativnih troškova agencija naplaćuje 15% ukupne cijene zakupljenog smještaja . Ostatak novca se o trošku primatelja vraća gostu.
 • za otkaz od 28 do 22 dana prije početka korištenja zakupljene usluge agencija naplaćuje 30% ukupne cijene zakupljenog smještaja. Ostatak novca se o trošku primatelja vraća gostu.
 • za otkaz od 21 do 15 dana prije početka korištenja zakupljene usluge agencija naplaćuje 40% ukupne cijene zakupljenog smještaja. Ostatak novca se o trošku primatelja vraća gostu.
 • za otkaz do 14 do 8 dana prije početka korištenja zakupljene usluge agencija naplaćuje 80% ukupne cijene zakupljenog smještaja. Ostatak novca se o trošku primatelja vraća gostu.
 • za otkaz od 7 do 0 dana prije početka korištenja zakupljene usluge agencija naplaćuje 100% ukupne cijene zakupljenog smještaja.

Ukoliko se gost ne pojavi na odredištu ili otkaže aranžman (hotelski smještaj, privatni smještaj...) nakon njegova početka, agencija naplaćuje cjelokupni iznos (100%) aranžmana.

Ukoliko su stvarno nastali troškovi veći nego što je prethodno izloženo, agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se posebice i na promjene termina korištenja usluge u rezerviranoj smještajnoj jedinici, ali i na sve druge bitne promjene.

Za slučaj neplaniranog otkaza rezervacije -više sile, preporučamo osiguranje od otkaza putovanja kod domicilnog osiguravatelja. U suprotnom agencija ne snosi odgovornost.

PRAVO NA PROMJENE I OTKAZ IZLETA

Ukoliko dođe do otkazivanja izleta s naše strane, o tome ćete biti pravovremeno obaviješteni putem kontakata koje ste nam ostavili prilikom rezervacije.

U slučaju da želite zamijeniti postojeću rezervaciju izleta, ista će se prenijeti na novi termin. Ukoliko i dalje niste u mogućnosti odabrati drugi termin izleta, izvršit ćemo povrat novca na prodajnom mjestu gdje ste rezervirali izlet.

Ukoliko vi otkažete rezervaciju unutar 12 sati prije izleta, imate pravo na povrat cjelokupnog iznosa (100%) uplaćenog iznosa. Ukoliko nas ne obavijestite o otkazivanju izleta ili se ne pojavite na ukrcaju, nažalost gubite pravo na povrat (100%) uplaćenih sredstava. U slučaju više sile na dan polaska za puni povrat (100%) potrebno je obavijestiti agenciju najkasnije do 08:00 sati ujutro.

Povrat se vrši nakon Vaše obavijesti, a rok potreban za povrat ovisi o banci u kojoj se nalazi Vaš račun.

7. OBVEZE AGENCIJE

Agencija je dužna brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog gospodarstvenika, te brinuti o pravima i interesima gosta sukladno dobrim običajima u turizmu.

Agencija je dužna osigurati da se gostu pruže sve zakupljene usluge, te stoga odgovara gostu zbog možebitnog neizvršenja zakupljenih usluga ili dijela usluga.

Agencija isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom.

8. OBVEZE GOSTA

Gost je obvezan:

 • posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi gost.
 • poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i država u kojima boravi tijekom putovanja,
 • pridržavati se kućnog reda u zakupljenoj smještajnoj jedinici, te surađivati s davateljima usluga u dobroj namjeri,
 • na dan svog dolaska na odredište gost je obvezan u poslovnici naše agencije ili poslovnici nik.hr partner-agencije podmiriti nepodmireni dio računa, ukoliko to već nije obavio prije.
 • prilikom dolaska u zakupljenu smještajnu jedinicu, davatelju usluge uručiti kopiju uputnice koju je dobio u agenciji prilikom konačne uplate, a na kojoj je točno naznačen broj osoba, vrijeme boravka te vrstom usluga koje im moraju biti pružene.

U slučajevima nepoštivanja ovih obveza, gost snosi odgovornost za zbog toga nastale troškove i odgovara agenciji za učinjenu štetu.

9. PRTLJAGA

Agencija nije odgovorna za uništenu ni izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnoj jedinici. Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu gost upućuje nadležnoj policijskoj postaji.

10. PUTNO OSIGURANJE

Naše cijene ne uključuju putno osiguranje od rizika na putovanju kao i za cijelo vrijeme boravka u smještajnoj jedinici. Preporučamo ugovoriti putno osiguranje preko Vaše domicilne osiguravajuće kuće.

11. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Svaki gost - nositelj ugovora ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Ako su zakupljene usluge nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, gost može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte.

Za usluge pružene u hotelu: gost prijavljuje reklamaciju na recepciji šefu recepcije, ukoliko se razlog reklamaciji ne otkloni gost je dužan reklamaciju odmah prijaviti agenciji čiji će predstavnik u kontaktu sa hotelom nastojati otkloniti uzrok reklamaciji. Ukoliko se uzrok niti intervencijom agencije ne riješi, gost je dužan napisati pismenu reklamaciju te tražiti od šefa recepcije ili direktora hotela da istu potpiše. Kopiju reklamacije gost je dužan najkasnije 15 dana od završetka usluge proslijediti agenciji. Agencija se obvezuje da će odgovoriti gostu najkasnije u roku 15 dana od primitka reklamacije te nadoknaditi štetu ukoliko se utvrdi da je razlog reklamaciji propust agencije ili davatelja usluga.

Za usluge pružene u apartmanima u privatnom smještaju: Nositelj ugovora podnosi prigovor u ime svih gostiju koji se nalaze u istoj smještajnoj jedinici.

Postupak u svezi s prigovorom:

 • ukoliko gost na samom odredištu ne bude zadovoljan zatečenim stanjem, obvezan je odmah po dolasku o razlozima svog nezadovoljstva izvijestiti agenciju, odnosno ovlaštenog predstavnika agencije. Gost je obvezan surađivati kako sa predstavnikom agencije tako i sa davateljem usluga u dobroj namjeri kako bi se otklonili uzroci prigovora.
 • Ako gost na samome mjestu ne prihvati zamjenski smještaj ili sporazum o povratu koje odgovara rezerviranoj i uplaćenoj usluzi, agencija neće uvažiti naknadnu reklamaciju gosta niti će se smatrati obveznom na nju odgovoriti.
 • Mjerilo usporedivosti osnovnog i zamjenskog smještaja jest cijena oglašena na "nik.hr" internet stranicama. Agencija ne smije gostu kao zamjenske ponuditi usluge manje vrijednosti od plaćenih.
 • ukoliko gost na samom mjestu ne bude zadovoljan zatečenim stanjem, te napusti objekt i samoinicijativno pronađe drugi smještaj, s tim da agenciji ne pruži šansu da otkloni uzrok njegovog nezadovoljstva, ili da mu pronađe zamjenski smještaj, takav gost ne može zahtijevati povrat novca niti uputiti tužbu za nadoknadom štete, bez obzira na činjenicu da li su njegovi razlozi bili opravdani ili ne.

U slučaju prigovora i zahtjevom za pomoći, odnosno arbitražom od strane agencije, agenciji se ostavlja rok od 8 sati po primitku pritužbe da razriješi spornu situaciju. Vrijeme od 22 do 8 sati se ne uračunava u taj rok. Pod uvjetom da su uvjeti nezadovoljstva opravdani rješenjem situacije će se smatrati otklanjanjanje uzroka koji su do nje doveli. Ukoliko se ti opravdani uzroci nezadovoljstva ne mogu otkloniti, agencija se obvezuje pronaći zamjenski smještaj gostima. Zamjenski smještaj se smatra i ponuđeni kapacitet iste ili bolje kvalitete na području cijele turističke regije Šibenik (od Murtera do Rogoznice cca 50 km).

Ukoliko gost ne prihvati jedno od ponuđene najmanje 3 alternative iste ili bolje kvalitete, stranke potpisuju sporazum o povratu. Ovim sporazumom agencija može gostu izvršiti povrat najviše do 50% izvršene uplate od strane gosta.

Stranke međusobno potpisuju sporazum o povratu u dva primjerka, te se gost u tom slučaju odriče naknadne tužbe za nadoknadu štete kao i davanja informacija u javna glasila. Ovim sporazumom se isključuje pravo gosta na nadoknadu nematerijalne štete. Gost zadržava jedan primjerak ove potvrde.

Dok NIK ne odluči o prigovoru putnika, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u medije.

12. PUTNI DOKUMENTI

Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važeće putne dokumente. Putnik je prilikom prijave ili do isteka roka koji je naveden u programu dužan  d.o.o. dostaviti sve potrebne podatke i dokumente za ishođenje vize za zemlju u koju se putuje. NIK d.o.o. ne jamči ishođenje vize. Ukoliko putnik ne ispuni navedene obaveze, smatrat će se da je putnik odustao od putovanja. Putnik je dužan poštivati carinske i devizne propise. Ukoliko putnik zbog nepoštivanja propisa ne može nastaviti putovanje, sam snosi sve troškove i posljedice koje zbog toga nastanu. Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja izgubi putne dokumente ili mu budu ukradeni, dužan je na vlastiti trošak osigurati nove. Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene viznim, graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima, kako RH, tako i zemlje u koju se putuje, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja navedenih obveza, putnik odgovara za načinjenu štetu, a NIK d.o.o. otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. U tom slučaju iznos štete putnik podmiruje kod vlasnika objekta (hotela, apartmana i sl.) na recepciji. Preporučujemo svakom putniku da se osobno informira na web-stranici http://www.mvp.hr i pogleda popis država visokog ili umjerenog rizika prema mišljenju MVP-a RH. Nevaljane putne isprave, odnosno neodobravanje vize koje ima za posljedicu odustajanje od putovanja, ni u kojem pogledu ne obavezuje NIK d.o.o.  te se primjenjuju uvjeti otkaza putovanja.

13. OSIGURANJE ZA SLUČAJ PLATNE NEMOGUĆNOSTI ILI STEČAJA ORGANIZATORA PUTOVANJA

U slučaju platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja, putnici zatečeni na putovanju trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja CROATIA osiguranje, te navesti adresu ili broj telefona gdje ih predstavnik osiguranja može kontaktirati. Ovaj dokument vrijedi kao potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti organizatora putovanja. Broj police za osiguranje jamčevina turističkih paket aranžmana osiguranja 298280400002

14. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

 Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, NIK d.o.o. ima kod osiguravajućeg društva CROATIA osiguranja, sklopljen ugovor o osiguranju br. police 078280003348 od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnosi na paket-aranžman.

15. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije ugovorenih aranžmana i koristit će se za daljnju komunikaciju. NIK d.o.o. se obvezuje da osobne podatke putnika neće iznijeti iz zemlje osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, odnosno ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno Odluci Uprave društva o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Putnik je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija NIK d.o.o..

16. UPOZORENJE

Uplatom rezervacije gost u cijelosti prihvaća program i ovdje izložene uvjete pružanja smještaja kako u hotelima tako i u apartmanima u privatnom smještaju u vlasništvu fizičkih osoba.

17. ZAVRŠNE ODREDBE

 Ovi uvjeti i uputstva za putovanje isključuju sve dosadašnje uvjete i uputstva o putovanju. Opći uvjeti i uputstva o putovanju su sastavni dio ugovora kojeg putnik sklapa s NIK-om odnosno ovlaštenom turističkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji NIK-a.

Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Zadru, stalna služba u Šibeniku, a primjenjuje se hrvatsko pravo.

Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije u obavljanju i pružanju usluga u turizmu: Ministarstvo turizma – Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/1, 10000 Zagreb.