Za vlasnike apartmana

Ukoliko želite Vaš apartmanski objekt prezentirati u ponudi privatnog smještaja naše agencije, molimo Vas da nas kontaktirate putem kontakt obrasca ili nas kontaktirajte telefonom na +385 022 338-550. Nakon zaprimljenog kontakta, agencija će Vas obavijestiti o daljnjem postupanju.

Zadovolje li Vaši smještajni kapaciteti standard i kvalitetu, nakon obilaska predstavnika agencije, pristupit ćemo sistemu za uvrštenje Vaših apartmana u našu on-line ponudu.

Pozivamo Vas da svoju ponudu uključite u program NIK-ove on-line ponude privatnog smještaja jer time ostvarujete:

  • kontinuirano predstavljanje Vaših smještajnih kapaciteta na Internetu tijekom čitave godine
  • mogućnost rezervacije i korištenja Vaših kapaciteta i van glavne turističke sezone
  • korektan obračun i ispunjenje svih ugovorenih obveza