Kako platiti

NAČIN PLAĆANJA

When browsing our offer on the website, for each service you can click on the button reservation or send request, and you need to fill in as much detailed your aplication form. NSubsequently, we check whether it is possible to book the requested service i potvrditi Vam za to završnu cijenu sa pripadajućim troškovima, te iznos akontacije.Ukoliko Vam ponuđena cijena i uvjeti rezervacije odgovaraju trebat će nam Vaša završna potvrda nakon koje ćemo Vam poslati e-mailom ili faxom narudžbenicu za plaćanje akontacije ili punog iznosa aranžmana. Akontaciju kao potvrdu rezervacije treba uplatiti u roku 72 sata (vrijedi do 30. travnja), 48 sati (vrijedi od 30.travnja do kraja kolovoza) i 24 sata za rezervacije unutar 14 dana prije korištenja smještajne jedinice. Nakon uplate potrebno nas je što prije obavijestiti o uplati mailom ili faxom (+385 22 338 550). Nakon izvršene uplate akontacije, primit ćete potvrdu o plaćanju akontacije, dok ćete za kompletnu uplatu primiti vaučer koji sadrži sve podatke o rezervaciji - aranžmanu.

*za rezervacije ispod 4 dana zaračunava se 30% veća cijena od osnovne cijene (to se ne odnosi na boravišnu pristojbu)

Plaćanje se može vršiti na više načina:

 1. uplata gotovinom u našoj poslovnici na adresi Ante Šupuka 5, 22 000 Šibenik, Hrvatska
 2. uplatom u kunama na žiro račun agencije:

  Da bi uplata na žiro račun agencije bila uredno izvršena potrebni su Vam slijedeći podaci:

  • uplatitelj: ime i prezime nosioca rezervacije sa adresom stanovanja
  • svrha uplate: br. rezervacije te vrsta smještaja (npr 0790 hotel Ivan)
  • primatelj: NIK – Turistička agencija – Šibenik 22000 Ante Šupuka 5
  • žiro račun: 2407000-1100016267, OTP banka d.d.
 3. Uplatom putem bankovne doznake na devizni račun agencije:

  Da bi uplata na devizni račun agencije bila uredno izvršena potrebni su Vam slijedeći podaci:

  • uplatitelj: ime i prezime nosioca rezervacije sa adresom stanovanja
  • u korist: NIK – Turistička agencija – Šibenik 22000 Ante Šupuka 5
  • banka: Raiffaisen banka d.d. 10 000 Zagreb, Petrinjska 59, Croatia
  • broj računa:IBAN:HR7924840081101176683
  • SWIFT CODE: RZBHHR2X
  • svrha doznake: rezervacija "smještaja" - rezervacijski broj
 4. * troškove izvršene uplate dijele gost i agencija i to na način da gost snosi troškove banke pošiljatelja, a agencija snosi troškove banke primatelja.

 5. off-line plaćanje kreditnim karticama: (American Express, Mastercard/Eurocard, Visa)(JOŠ NIJE U FUNKCIJI)

  Ukoliko se odlučite za off-line uplatu kreditnom karticom, biti će Vam upućen formular za rezervaciju.

  Ispunjenim formularom za rezervaciju ovlašćujete agenciju da sukladno određenoj dinamici plaćanja naplati vrijednost Vašeg aranžmana

DINAMIKA PLAĆANJA

 • Plaćanje u dvije rate

  Zakup odabrane smještajne jedinice se obavlja u dva dijela. Prvi dio se plaća prilikom rezervacije, a drugi dio se plaća:

  • za hotelski smještaj - najkasnije 30 dana prije početka usluge.
  • za apartmane i sobe u privatnom smještaju, razliku između akontacije i ukupnog iznosa može se uplatiti prije početka korištenja usluge ili po dolasku u destinaciju u našoj agenciji
 • Rok za uplatom rezervacije

  U cilju potvrde rezervacije gost se obvezuje u roku 24 sata (subote, nedjelje i državni praznici se ne računaju) po ispostavi narudžbenice izvršiti uplatu rezervacije, te potvrdu o tome proslijediti agenciji.

Točan rok do kojeg se agencija obvezuje prijavljene termine držati pod opcijom (prvenstvo zakupa za naručitelja) je naznačen na svakojispostavljenoj narudžbenici pod rubrikom "rok dospijeća".

Od trenutka kada gost ispuni i pošalje prijavu rezervacije, pa za naredna 24 sata, se sa tržišta povlače odabrani datumi i pravo prvenstva zakupa pripada podnositelju prijave. Rezervacija predmetnog objekta od strane drugog gosta u navedenom terminu nije moguća. Navedeni termini na internetu se označavaju žutom bojom.

Ukoliko do roka dospijeća gost izvrši uplatu rezervacije i potvrdu o tome proslijedi agenciji, odmah po provjeri izvršene uplate prijavljeni termini ćebiti označeni crvenom bojom, te za predstojeću sezonu neka druga rezervacija iste smještajne jedinice koja bi se barem dijelom preklapala sa potvrđenim terminom više neće biti moguća.

Ukoliko u za to predviđenom roku agencija ne dobije potvrdu o izvršenoj uplati smatrat će seda je gost odustao od prijavljene rezervacije. Na internet prikazu prijavljeni termini nakon proteka roka dospijeća više neće biti označeni žutom bojom, već će biti ponovno označeni kao dostupni - bijela boja.