Nacionalni parkovi i parkovi prirode

NP Brijuni
Skupina od dva veća i 12 manjih otočića uz zapadnu obalu Istre. Brijunsko otočje izuzetan je spoj prirodnih vrijednosti i kulturno - povijesne baštine. Blaga klima i pogodni zemljopisni uvjeti, duboko u kopnu uvučeni zaljevi te dobro branjeni visinski položaji osigurali su kontinuitet djelovanja čovjeka na otoku od prapovjesti do najnovijeg doba. Brijune zbog prekrasnih prirodnih ljepota s pravom nazivaju otočjem djevičanske ljepote.

NP Kornati
Najrazvedenija otočna skupina na Mediteranu sa 140 nenaseljenih otoka, otočića i litica. Sa svojim neponovljivo bistrim morem, obiljem sunca, brojnim uvalama, zaljevima i lučicama Kornati su nezaobilazno odredište za nautičare na njihovim lutanjima po Jadranu i pravi izbor za moderne robinzone. saznaj više

NP Krka
Najljepša kraška rijeka u Hrvatskoj. U NP Krka posebno se ističu dva kulturno povijesna spomenika: Franjevački samostan na otoku Visovcu i manastir Krka, a u nizu slikovitih naselja na području parka najzanimljivi je Skradin, gradić zaštićen kao spomenik kulture.saznaj više

NP Mljet
Mljet je nacionalni park u Hrvatskoj, a obuhvaća sjeverozapadni dio otoka Mljeta, koji se proteže područjem od 5.375 hektara zaštićenog kopna i okolnog mora. To je područje 11. studenoga 1960. godine proglašeno nacionalnim parkom i predstavlja prvi institucionalizirani pokušaj zaštite izvornog ekosustava na Jadranu.

NP Paklenica
Nacionalni park na južnoj strani najvećeg planinskog masiva HRvatske, Velebita. saznaj više

NP Plitvička jezera
Najljepši i najpoznatiji hrvatski nacionalni park, dio UNESCO-ve svjetske baštine. saznaj više

NP Risnjak
Na zračnoj udaljenosti manjoj od 15 km od mora, u zaleđu grada Rijeke i kvarnerskog priobalja - rasprostire se Nacionalni park Risnjak. Razlog što je Risnjak odabran za nacionalni park je veliki broj prvorazrednih prirodnih pojava na razmjerno maloj površini. Ovdje nalazimo brojne geografske, geološke, vegetacijske, klimatske i pedološke fenomene.

Biokovo
Park prirode Biokovo nalazi se u Hrvatskoj, u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a prostire se na površini od 19 550 ha i obuhvaća cijeli planinski masiv planine Biokovo u dužini od 25 km, od prijevoja Dubci (kod Brela) do prijevoja Saranač (kod Gornjih Igrana), neposredno iznad turistički poznate Makarske rivijere.

Kopački rit
Kopački rit je poplavno područje desnog zaobalja Dunava na sjeveroistoku Hrvatske, u kutu što ga čine Drava i Dunav. To je jedna od najvećih fluvijalno-močvarnih nizina u Europi. Zbog svoje očuvanosti kao rijetkog ritskog ekosustava, velike biološke raznolikosti i izuzetne znanstvene i ekološke vrijednosti, Kopački rit je 1967. godine zaštićen statusom Upravljanog prirodnog rezervata na površini od 17.730 hektara.

Lonjsko polje
Lonjsko polje predstavlja jedan od najvećih i najbolje očuvanih vlažnih, močvarnih i poplavnih biotopa Europe. Periodična naplavljivanja i poplavljivanja najčešće se događaju u jesen i proljeće, rjeđe ljeti, a voda se zadržava od 30 do 100 dana godišnje. Stoga razvoj biljnog svijeta i opstanak životinja ovise o vodnom režimu na staništu, poplavnim vodama i učestalosti poplava.

Medvednica
Medvednica se proteže na 270 km2, a njen najviši vrh Sljeme, visok je 1035 m. S njega se pruža prelijepi pogled na Zagreb, Hrvatsko zagorje, pa čak i do slovenskih Alpa. Najniža točka je 120 m nad morem. Na Medvednicu se može doći planinarskim putovima, stazama i cestama, a sa zagrebačke strane i sljemenskom žičarom.

Papuk
U parku prirode Papuk očuvana su obilježja žive i nežive prirode, karakteristična za srednju Slavoniju. Neosporno je riječ o prostranom prirodnom i dijelom kultiviranom, području sa naglašenim estetskim, ekološkim, odgojno-obrazovnim, kulturno-povijesnim i turističko-rekreacijskim vrijednostima.

Telašćica
Park prirode Telašćica čija ukupna površina iznosi 65 km2, ukupne dužine od oko 8 km sa širinom od 150m na najužem djelu do 2 km u najširem. Uvala je dobro zaštićena sa svih strana i oduvijek je služila kao sigurno sidrište brodova. Na prostoru Parka prirode, između uvale i pučine nalazi se jezero Mir.

Učka
Učka je planina na istoku Istre,, iznad Kvarnerske rivijere. Odlikuje se zanimljivim reljefom i florom, sa nje se pružaju veličanstveni vidici. Park prirode Učka prije svega karakterizira iznimna raznolikost oblježja na razmjerno malom prostoru. Sa vidikovca pruža se pogled na istarski polutuok, otoke sjevernog Jadrana, planine Gorskog Kotara, Veneciju, talijanske Alpe...

Velebit
Velebit, najve ća hrvatska planina, pripada dinarskom sustavu. Pruža se u smjeru sjeverozapad-jugoistok zahvaćajući tri hrvatske regije: Liku, Dalmaciju i Hrvatsko primorje. Prirodne granice su mu jasno izražene: s jedne strane je Velebitski kanal Jadranskog mora, a s druge Ličko i Gacko polje.

Vransko jezero
Vransko jezero po svom je postanku potopljeno kraško polje. Vodu dobiva iz nekoliko manjih izvora. S morem je povezano podzemnim kanalićima. U najjužnijem dijelu Jezera prokopan je uski kanal Prosika. Voda u Jezeru je slankasta, tj. boćata. Ima veliko biološko i gospodarsko značenje. Glede biološkog značenja, treba naglasiti da je na Vranskom jezeru obitavalište mnogih ptičjih vrsta. Stoga je Vransko jezero proglašeno ornitološkim rezervatom.

Smještaj:

Putovanja:       

NIK info:

         Copyright © 2000. - 2019. NIK tourist agency
          NIK tourist agency je član IATA,UHPA, ASTA

IATA, UHPA, ASTA logo IATA UHPA ASTA

developed by Lemax